De bomenridders: ten strijde tegen houtkap

“Bomen verbeteren lucht- en waterkwaliteit en psychologisch welzijn. En natuurlijk vormen ze het leefgebied van allerlei dieren,” vertelt Kristin McGee, lid van ‘de bomenridders Groningen’. Bij nieuwbouwprojecten in en rondom Groningen wordt niet genoeg rekening gehouden met de aanwezigheid van groen, zegt ze.

“Ze doen wel uitspraken over het verplanten en compenseren voor de kap van bomen, maar als de bouw is afgerond en je mailt de projectleiders of gemeenteraad, kunnen ze je nooit echt vertellen waar er gecompenseerd is voor deze bomen. Vaak gebeurt het gewoon niet,” vertelt Kristin McGee, lid van de bomenridders Groningen. Cynisch? “Misschien.” Maar ook de gemeente zelf erkent dat er bomen verdwijnen en dat dit niet altijd gecompenseerd wordt.

Twee jaar geleden begonnen de bomenridders Groningen met hun actiegroep, die opkomt voor het behoud van bomen en groene zones. “We zagen een verandering in de manier waarop Groningen omging met ecologische zones. Dat er steeds meer bomen gekapt werden,” zegt McGee. Volgens haar komt dit onder andere door bezuinigingen in het groenbeheer en een aantal nieuwe bouwprojecten in en rondom Groningen.

werkzaamheden bij het Julianapark

Een van die bouwprojecten is de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. Vorige week nog besloot de rechter dat de werkzaamheden rondom het Julianapark stop moesten worden gezet, omdat door de werkzaamheden het leefgebied van vleermuizen zou zijn aangetast. “De vleermuizen daar hebben net jongen gekregen. Ze hebben een rustige plek nodig en hoge bomen. Maar een aantal van de hoge bomen in dat gebied zijn omgekapt,” vertelt McGee. De rechter droeg op om het park binnen drie weken in oude staat terug te brengen. “Maar je kunt die ruimte niet zomaar even weer herstellen,” zegt McGee, “dat duurt ten minste tachtig jaar.”

Vaak wordt er bij grote bouwprojecten, zoals de Aanpak Ring Zuid, voorafgaand aan de werkzaamheden een BEA (Bomen Effect Analyse) opgesteld. Hierin staat hoeveel bomen er in het betrokken gebied gekapt of verplant zullen worden. In de Bomen Effect Analyse voor het gebied rondom het Julianapark staat: “In het gebied zijn dusdanig veel ruimtelijke ingrepen dat hier geen bomen behouden kunnen blijven”.

Van de 139 bomen in het gebied zullen er 97 worden gekapt. 22 bomen zullen worden verplant. Maar ook bij het Julianapark is nog niet helemaal duidelijk waar die bomen precies heengaan. “Wij kijken alleen naar of de boom verplant kan worden, qua grootte en breedte en dergelijke,” zegt Bart van Tilburg van BTL Bomendienst, die de analyse voor de aanpak ringweg heeft uitgevoerd. “Maar de gemeente bepaalt uiteindelijk waar de boom heengaat.”

“Nu wordt vaak in overleg met de ontwikkelaar een poging gewaagd om ergens anders in de stad een plek te vinden. Dit lukt niet altijd en de ontwikkelaar is hiertoe ook niet verplicht,” zegt Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen. Om hier verandering in te brengen, heeft de gemeente besloten om vanaf 1 september een groencompensatieregeling in te voeren. “In de nieuwe regeling krijgt de ontwikkelaar nog de ruimte om in de nabije omgeving 1 op 1 te compenseren. Als dit niet kan zal de ontwikkelaar een bedrag een in een het compensatiefonds moeten storten.” Dit bedrag varieert: van 7500 voor een boom buiten de Diepenring, tot 37500 voor een monumentale boom. De gemeente zal dat geld dan later naar eigen inzicht investeren in het groen in Groningen.

McGee vindt dat deze regeling niet ver genoeg gaat. “Ze compenseren nog steeds maar 1 op 1. Een boom wordt gekapt en een boom wordt geplant, maar je kunt een boom van tachtig jaar niet vergelijken met een boompje van dertig centimeter. Die hebben niet dezelfde ecologische impact.” Bovendien geldt de regeling niet voor projecten die voor 1 september zijn gestart. “Jammer,” zegt McGee, “want de aanpak ring zuid is ook niet het enige kwetsbare gebied. Ook bij de aanleg van die nieuwe snelfietspaden worden bomen gekapt, en bij de bouw van het nieuwe Feringagebouw op Zernike zullen zo’n tweehonderd bomen verdwijnen.” De strijd is dus nog niet gestreden voor McGee en de andere bomenridders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *