Factcheck: Internationalisering omdat het geld oplevert?

Door: Arjan Rienks, Aron de Jong

Groningen – Afgelopen week laaide de discussie over internationalisering aan de Rijksuniversiteit Groningen flink op. Universitair docent Eelco Runia schreef in het NRC een opiniestuk over de marktwerking op de universiteit. Voor een zaal met uitsluitend Nederlandse studenten werd Runia geacht college in het Engels te geven door de RUG. Verengelsing van de universiteit omdat buitenlandse studenten geld in het laatje brengen, zo stelde hij. Klopt het dat buitenlandse studenten meer geld opbrengen dan Nederlandse studenten?

EER/niet-EER

Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen die buiten de Europees Economische Ruimte (EER) vallen, betalen minstens vier keer zoveel collegegeld als studenten die hier wel toebehoren. Het wettelijke collegegeld voor EER-studenten ligt op 2006 euro. Niet EER-studenten betalen minstens 8200 euro of meer voor een jaar colleges aan de Groningse universiteit. Een opleiding tandheelkunde of geneeskunde kan zelfs oplopen tot 32000 euro per collegejaar. 

De volgende landen maken deel uit van de EU/EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland en Zweden. Studenten met de Zwitserse nationaliteit kunnen een beroep doen op collegegeldkrediet en/of studiefinanciering, ondanks het feit dat Zwitserland niet is toegetreden tot de EU/EER. Bron: RUG

In het collegejaar 2017-2018 studeren 5812 buitenlandse studenten aan de RUG. Daarvan komen er minsten 4471 uit de EER. Studenten uit de EER betalen, net als Nederlandse studenten, het wettelijke collegegeld. Deze studenten leveren de universiteit dus geen extra geld op.

Er studeren 1341 van buiten de EER in het huidige collegejaar aan de RUG. Zij komen niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeld, en betalen dus aanzienlijk meer om colleges aan de RUG te volgen. Beginnend vanaf 8200 euro (zie tabel).

Van de 1341 niet-EER studenten is bekend dat 21 studenten een Erasmus Mundus-opleiding volgen, en daardoor weer het wettelijke tarief van 2006 euro betalen. Ongeveer 1320 studenten betalen dus minimaal 8200 euro, wat een totaalbedrag oplevert van bijna elf miljoen. Hetzelfde aantal Nederlandse studenten hadden de universteit grofweg tweeëneenhalf miljoen opgeleverd, een verschil van iets meer dan acht miljoen. Het verschil zou nog groter kunnen uitvallen omdat studenten aan de faculteiten Medische Wetenschappen en Bètawetenschappen en Technologie meer betalen.

Levert het dan echt meer op?

Het wettelijk collegegeld van 2006 euro is echter niet kostendekkend voor het aanbieden van een collegejaar aan een student. Het resterende bedrag om een collegejaar te bekostigen wordt aangevuld door de overheden. Het collegegeld van niet-EER studenten wordt niet gecompenseerd. Daarom betalen deze studenten fors meer.

Een exact bedrag van wat een collegejaar kost voor de universiteit is lastig te berekenen. Dit komt door de verschillende faculteiten en de faciliteiten die zij elk aanbieden. De kosten van labexperimenten op de medische faculteit liggen een stuk hoger dan het aanbieden van colleges op de letterenfaculteit.

‘De prijs van het collegegeld is bepaald op basis van de gemiste bekostiging van het rijk. Het uitgangspunt daarbij is dat het collegegeld kostendekkend is’, zegt Henk Wietsma, corporate controller bij de Groningse universiteit. Uit het hogere tarief voor niet-EER studenten wordt dus niet meer winst gemaakt dan uit het lagere tarief voor EER studenten.

Aantal Buitenlandse studenten

In het jaarverslag van 2016 is te lezen dat de Rijksuniversiteit Groningen inzet op verdere internationalisering, om zo de daling van het aantal Nederlandse studenten op te vangen. ‘We zien dat het aantal Nederlandse studenten iets is teruggelopen, maar de trend is de laatste jaren wel gestabiliseerd’, zegt Wietsma.

‘We hebben inderdaad geprobeerd om dit te compenseren met internationale studenten’, vervolgt Wietsma. Het afgelopen jaar is het aantal internationale studenten met 18,6% gestegen. Van 4900 in 2016-2017, naar 5812 in 2017-2018. Inmiddels is dit 19,37% van het totaal aantal studenten aan de RUG. In 2015 was dat nog maar 12,9%.

Klopt het?

Runia stelde dat internationalisering nodig was omdat buitenlandse studenten geld in het laatje brengen. Deze stelling beoordelen wij als waar. Doordat de RUG meer internationale studenten aanneemt, wordt het krimpende aantal Nederlandse studenten opgevangen. Het is daarentegen een misvatting dat de hogere collegegeldtarieven van niet EER-studenten extra geld opleveren. Deze zijn min of meer kostendekkend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *