Suiker kost straks geen biet meer

GRONINGEN – Het is de eerste dag van februari en de Suikerunie in Hoogkerk draait nog op volle toeren om alle suikerbieten te verwerken. Vroeger was de Suikerfabriek in Hoogkerk al rond de kerst klaar, maar nu verwacht de fabriek pas 10 februari klaar te zijn met de bietencampagne (de tijd dat de fabriek de bieten verwerkt). Dat betekent meer werk voor de fabriek, maar ook langere tijd stank en een heleboel suiker extra.


Overschot aan suiker   

Nu het quotum is afgeschaft mogen boeren onbeperkt hun suiker verbouwen. Niet alle boeren kiezen ervoor om uit te breiden. De vaste prijs die de boeren eerder voor hun suiker kregen, werd kunstmatig hooggehouden om Europese boeren te beschermen en subsidiëren. Nu hangt de suikerprijs af van vraag en aanbod. Hierdoor is er voor boeren minder zekerheid en daalt hun inkomen. Wel krijgen boeren nu de mogelijkheid om meer te verbouwen dan voorheen.
Waar gaat die extra suiker dan heen? Volgens Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, lost dit probleem zich automatisch op. “De Europese markt is een verdringingsmarkt geworden, nu die quota eraf zijn.” Minder rendabele en minder efficiënte industrieën stoppen daardoor. Met name in Oost-Europese landen, maar ook op sommige plaatsen in Duitsland worden minder suikerbieten op de markt gebracht. De Nederlandse suikerindustrie is modern genoeg om hierdoor juist uit te breiden.

De Suikerunie in Hoogkerk rekende al op 20 procent meer bieten om te verwerken voor de campagne, en startte daarom extra vroeg. Uiteindelijk bleek er nog meer te worden gebracht dan verwacht. Rik Gengler, manager Agrarische Dienst van de Suikerunie in Groningen vertelt dat boeren per hectare land behoorlijk meer suikerbieten opbrachten dan verwacht omdat het weer in 2017 goed was voor de suikerbieten.

Toch is het niet zo dat de verhoogde suikerproductie ook meer oplevert voor de Suikerunie. Er moet nu juist harder gewerkt worden voor minder winst. Al dat extra suiker zal verkocht moeten worden tegen een lagere prijs, verklaart Harry Mencke, milieucoördinator van de Suikerunie in Hoogkerk: “Vaak is het zo dat als er extra aanbod is, je zakt met de prijs om het spul toch verkocht te krijgen, dus dat is precies wat er gaat gebeuren.”

Een ander nadeel is dat de afschaffing van het quotum slecht is voor de volksgezondheid, omdat we dan meer suiker gaan eten, beweren onderzoekers van de universiteit in Cambridge. Ook Strijker bevestigt dit: “Als suiker goedkoper wordt, gaan we het meer eten, dat is met elk product zo.” Volgens sommigen zou de extra suiker ook kunnen worden gebruikt voor energiewinning, maar dit is volgens Strijker geen logisch idee: “Dan stop je een heel goed product in een heel laagwaardige aanwending.” In Europa is nu juist de mening dat we beter afvalproducten kunnen gebruiken voor energiewinning.

 

Klachten
Wat er ook met de suiker gebeurt, feit is dat de Suikerunie met ingang van dit jaar veel meer bieten moet verwerken. Omdat de campagne nu een maand langer doorgaat zijn er ook meer klachten, meldt Harry Mencke, milieucoördinator van de Suikerunie in Hoogkerk. Zo klagen omwonenden bijvoorbeeld over stank of geluidsoverlast. Toch valt het volgens Ronald Kenter, voorzitter van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk, mee met de klachten van bewoners. De overlast van de suikerfabriek is door de jaren heen sterk verminderd door verbeteringen in de fabriek en regelgeving. “Natuurlijk zijn er wel dingen, maar die bespreken we dan gewoon met elkaar.”

Een van de mogelijke klachten door de langere campagne is dat er nog meer vervuilende vrachtwagens af en aan rijden naar de Suikerunie. Dit probleem probeert Raadslid Wim Kok (SP) te ondervangen door een voorstel in de gemeenteraad om een deel van het bietentransport via schepen te laten gaan, zoals dat vroeger ook gebeurde. “Als we een groot deel van de bieten via schepen weten te vervoeren, dan scheelt dat in de CO2-reductie, in de belasting van het wegennet en in het omgevingslawaai.” Of dit ook daadwerkelijk veel overlast scheelt, vraagt Suikeruniemedewerker Willem Renkema zich af. Volgens hem stoten de oude boten juist meer CO2 uit, en worden de bieten door scheepsvervoer meer beschadigd. Hierdoor gaan ze stinken en dat zorgt voor meer overlast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *