Wat betekent de Brexit voor Engelse studenten die aan de RUG (willen) studeren?

‘Als ik nu zou beginnen met studeren, zou ik enorm twijfelen of ik wel naar het buitenland zou gaan’. Met de Brexit-onderhandelingen in volle vaart, is het tot nu toe nog onduidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor studenten uit het Verenigd Koninkrijk.

Op het moment studeren er 310 Engelse studenten aan de RUG. Voor in ieder geval een deel van deze studenten zou een uittreding uit de EU gevolgen kunnen hebben. De uitkomst voor Engelse studenten is met name afhankelijk van of het een ‘hard-exit’ of een ‘soft-exit’ wordt. Een hard-exit houdt in dat het Verenigd Koninkrijk volledig uit de EU stapt en ook geen handelsverdrag met de unie meer heeft. Vrij verkeer van personen, goederen en diensten is op deze manier niet langer mogelijk. Een soft-exit betekent dat tussen de EU en het VK nog wel een losser (handels)verband blijft bestaan, zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij Noorwegen.

Financiële gevolgen

Een van de grootste gevolgen van een ‘hard-exit’ voor Britse studenten is dat zij niet langer recht hebben op het verlaagde collegegeldtarief van 2006 euro. Een uittreding uit de Europese Economische Ruimte (EER) zou betekenen dat de Engelse studenten 8200 euro of meer aan collegegeld moeten betalen.

De financiële consequenties zijn met name van belang voor de studenten uit het Verenigd Koninkrijk. Jacob Thornburn, master-student journalistiek, stelt dat het collegegeld in Nederland één van de voornaamste redenen was waarom hij hier kwam studeren. “Als ik achtduizend euro zou moeten betalen, zou ik in Engeland zijn gebleven.” Hoewel hijzelf als laatstejaars geen gevolgen van de Brexit ervaart, merkt hij dat aankomende studenten uit het VK minder geneigd zijn om naar het buitenland te gaan. ‘‘Mijn zusje studeert wel in Engeland. Ze wilde niet per sé naar het buitenland, maar na de Brexit mag ze ook niet meer van mijn moeder.”

Harry Willows, eerstejaars student Europese Talen en Cultuur, krijgt directer te maken met de gevolgen van de Brexit. “Het zorgt voor veel onzekerheid en dat is nooit goed,” vertelt hij. Het niet weten waar hij aan toe is, is voor Willows het grootste probleem. “Elke dag vraag je je waar het naar toe gaat, maar je weet eigenlijk niets meer.”

Beleid RUG

De RUG geeft aan nog geen beleid te hebben voor een mogelijke Brexit. Dit komt met name door de onzekerheid die op het moment heerst. “We hebben echt geen idee wat er gaat gebeuren. We zouden wel graag willen, maar we kunnen nu nog geen beleid maken,’ vertelt woordvoerder Jorien Bakker.

De toekomst voor Engelse studenten is dus nog onzeker. Wel zijn er al plannen in de EU om het Verenigd Koninkrijk in ieder geval tot 2020 onderdeel te laten zijn van het Erasmus+ project. Hiermee krijgen uitwisselingsstudenten uiterlijk een jaar lang een tegemoetkoming voor studeren in het buitenland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *