Voorzitter CDJA: “Het CDA hoort in het midden.”

Hielke Onnink (21) mag zich iets meer dan een maand voorzitter van het CDJA noemen, de jongerentak van het CDA. De rechtenstudent sprak in een diepgaand gesprek openhartig met Journalistio over het CDA en het CDJA in relatie tot Groningen en zijn persoonlijke ambities. “Het burgemeesterschap lijkt mij een eervol ambt.”

In een hoek van de kantine van het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen neemt Onnink een slok van zijn cappuccino. Ontspannen legt hij zijn benen over de nog lege stoel naast hem. De kantine is bekend terrein voor de student uit Hardenberg. Bovendien maken de vragen van de verslaggever hem niet meer zenuwachtig; het is vaste prik geworden om met de media te spreken sinds zijn aantreden als voorzitter van het CDJA. Het leren van een tentamen heeft hij even gestaakt om speciaal met ons te praten.

Je bent op 16-jarige leeftijd lid geworden van het CDA en het CDJA. Waarom juist van deze partij?

“Het CDA laat zich niet kenmerken door deelbelangen, maar werkt vanuit het midden. Misschien het gematigde midden, maar daar mag je trots op zijn. We moeten behouden wat goed is en niet schreeuwen om veranderingen voordat je de zegeningen geteld hebt. We voeren politiek vanuit kernwaarden, onze beginselen. Ik kom uit Hardenberg, daar is het CDA al sinds jaar en dag een grote partij. Ik heb in de praktijk gezien dat het CDA-verhaal werkt.”

“Ik denk dat bij iedereen het huis waarin je geboren wordt een rol speelt bij de keuze voor een politieke partij.”

In hoeverre heeft jouw afkomst een rol gespeeld bij het lid worden van het CDA? Ben je niet een grijze muis die met de grote massa meegegaan is, gezien de populariteit van de partij in Hardenberg?

“Ik denk dat bij iedereen het huis waarin je geboren wordt een rol speelt bij de keuze voor een politieke partij. Maar een grijze muis ben ik absoluut niet, dat gaat mij te ver. Ik heb mij eerst verdiept in andere partijen; niet alleen in de standpunten, maar ook in de laag eronder. Wat houdt het in om VVD’er te zijn? Wat houdt het in om sociaaldemocraat te zijn? Toen voelde ik mij het meest aangetrokken tot het CDA.”

“Helaas voeren oude, grijze mannen vaak de boventoon bij een politieke partij.”

Ben je daarmee een van de weinige jongeren die zich aangetrokken voelt tot het CDA?

“Helaas voeren oude, grijze mannen vaak de boventoon bij een politieke partij. Dat is ook het geval bij het CDA. Je krijgt vaak de vraag waarom je nog bij het CDJA zit. Het is belangrijk dat alle leeftijden meedoen, want jongeren kunnen met frisse ideeën het verschil maken.”  

In de stad Groningen stemmen de inwoners voornamelijk links. Zo haalde GroenLinks eerder dit jaar bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in de stad iets meer dan 20% van de stemmen, terwijl het CDA het met 5% moest doen. Is het geen eenzaam bestaan als jonge christendemocraat in deze stad?

“Nee. We hebben een hele leuke jongerenafdeling die ook echt actief is. Maar kijk bijvoorbeeld ook eens naar de lijst voor de verkiezingen die je noemt. De helft van de kandidaten in de top 10 was onder de 30 jaar. In de fractie in de Provinciale Staten is nu 66% CDJA’er. De jongeren maken hier de dienst uit, binnen het CDA.”

Maar los van de positie binnen de moederpartij, maken CDJA’ers in het politieke landschap van de stad Groningen allerminst de dienst uit.

“Zeker in de stad zijn we wat minder vertegenwoordigd dan andere partijen. Maar het is nog steeds een substantieel deel. Bovendien denk ik dat het kan draaien. Het hoopvolle verhaal bij de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft voor een verdubbeling van het aantal stemmen in absolute aantallen op de Hanzehogeschool gezorgd. Dat biedt mij hoop.”

“De basisbeurs voor studenten moet zo snel mogelijk weer terug.”

Hoeveel verschil kan een politieke jongerenorganisatie in jouw ogen maken?

“We hebben het CDA op een aantal punten heel scherp kunnen houden. De basisbeurs voor studenten moet bijvoorbeeld zo snel mogelijk weer terug. Dat vindt het CDA dankzij het CDJA.”

Maar de basisbeurs is er nog steeds niet, ondanks dat het CDA deel uitmaakt van de coalitie?

“Nee, dat klopt. Het CDA zit vaak in een coalitie en moet dan soms compromissen sluiten. Maar daarom hebben we nu wel een verlaging van het collegegeld in het eerste jaar. Voor het komende verkiezingsprogramma wordt de herinvoering van de basisbeurs een hardere eis.”  

“Ik ben het niet altijd eens geweest met de koers van de moederpartij.”

In een eerder interview sprak je uit dat het CDA onder Buma is afgedwaald naar het rechts-conservatieve. Is de partij wat jou betreft de verkeerde kant opgegaan?

“Het merendeel van de CDJA’ers is het ermee eens dat de partij in het midden van de samenleving en van het politieke spectrum hoort te staan. Ik ben het niet altijd eens geweest met de koers van de moederpartij. De afgelopen jaren werd wel het onbehagen vertolkt, maar het hoopvolle perspectief voor Nederland, waar we heen moeten, ontbrak.”

Waar moeten we heen?

“De vraag is: welk Nederland willen wij doorgeven? Voor mij is dat een land dat zorg draagt voor natuur en cultuur. Een land waar mensen de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te pakken. Ik denk dat er veel zorgen zijn in Nederland, over bijvoorbeeld de verruwing van de samenleving of het klimaatprobleem. We willen met concrete oplossingen komen. Voor jongeren betekent dat bijvoorbeeld dat de basisbeurs terugkomt en dat we van de energietransitie werk maken. Voor de middenklasse moeten we kijken of we de belastingdruk omlaag kunnen krijgen.”

Als voorzitter van het CDJA ben je zowel partijvoorzitter als partijleider. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het beleid, maar ook voor de politieke lijn. Is er een politicus of bestuurder waaraan je jezelf spiegelt?

“Ruth Peetoom (voormalig partijvoorzitter CDA, red.) is een voorbeeld voor mij. Ze heeft ooit iets gezegd in de trend van ‘Je moet achter de coulissen staan wanneer het goed gaat en je staat voor de troepen als het minder gaat’. Die dienstbaarheid vind ik heel mooi. Ruth had ook altijd tijd en oog voor mensen, dat was fantastisch. Maar ik heb ook waardering voor de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Hij bewaart de rust op een ministerie waar elk jaar een VVD’er valt.”

“Wat ook tof is, je mag als burgemeester Sinterklaas binnenhalen en bij oude opa’s en oma’s langs als ze 75 jaar getrouwd zijn.”

Waar zou jij in de toekomst willen eindigen? Gaan we een minister-president Onnink meemaken?

“Een politieke carrière is niet te plannen. Maar het burgemeesterschap lijkt mij een eervol ambt, het liefst in Hardenberg. Dat zou het droomplaatje compleet maken. Je bent burgervader die boven de partijen staat en mag verbinden. Maar, wat ook tof is, je mag dan Sinterklaas binnenhalen en bij oude opa’s en oma’s langs als ze 75 jaar getrouwd zijn. Maar voorlopig wil ik jongeren en stem geven en sta ik ’s avonds nog het liefst in de kroeg en kijk ik net weer een aflevering op Netflix te veel, net als iedere andere jonge student.”

Dan krijgt Onnink een seintje op zijn telefoon dat het weer tijd is om verder te gaan met het leren van zijn tentamen. Ondanks zijn bestaan als voorzitter van het CDJA, blijft hij ook gewoon student.  [

Foto: Dirk Hol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.