Groningen weet zich geen raad met biologisch afbreekbaar plastic

GRONINGEN – Het lijkt zo mooi, biologisch plastic als verantwoorde vervanging voor de milieubelastende traditionele variant. Maar het werkt in de gemeente Groningen averechts: doordat alle afval pas bij de afvalverwerking wordt gescheiden, belandt het goedbedoelde bioplastic vaak alsnog in de brandoven.

De ene biologische plasticsoort is de andere niet. Er bestaan grofweg twee soorten: biobased en bio-afbreekbaar. Biobased plastic lijkt op gewoon plastic, maar wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals maïs of suikerriet. Biobased plastic hoort thuis bij het plastic afval. Biologisch afbreekbaar plastic gaat een stapje verder: deze variant is composteerbaar en mag in principe in de gft-bak. Je herkent ze aan het OK Compostlogo of Kiemplantlogo.

De composteertijd duurt echter veel langer dan het gebruikelijke composteerbare afval. “De verwerkingsindustrie heeft een composteringsproces dat veel korter duurt, dus het biologische plastic wordt er allemaal uitgeblazen”, legt Fons Potters van de Vereniging Afvalbedrijven uit. “In die zin is biologisch afbreekbaar plastic dus totaal ongeschikt voor de verwerking van gft-afval. Het is daarom een plasticsoort die wij er liever niet tussen hebben. Het wordt eruit gehaald en verbrand.”

De enige plaats waar biologisch afbreekbaar plastic dus daadwerkelijk tot zijn recht komt, is op de composthoop in de achtertuin. Laat juist dat nou een probleem zijn voor veel Groningse huishoudens: vaak heeft men een dergelijke composthoop niet én worden gft- en restafval niet van elkaar gescheiden. In Groningen mag alle afval thuis (met uitzondering van papier en glas) immers in dezelfde afvalbak en wordt het pas bij de verwerking nagescheiden. Groningers hebben dus geen andere keuze dan de biologisch afbreekbare verpakking alsnog bij het restafval te gooien.

Niet echt duidelijk voor de consument, helemaal als alle goede bedoelingen dankzij het huidige Groningse afvalscheidingssysteem niet tot hun recht komen. De gemeente erkent nog niet eerder te hebben stilgestaan bij de geschetste problematiek omtrent biologisch afbreekbaar plastic. “In buitenwijken heb je wel de mogelijkheid om je afval te scheiden, maar binnen de ring gebeurt dat niet”, zegt Maurie Mutsaers van de Gemeente Groningen. “Bioplastic wordt inderdaad niet met de rest van het gft naar de vergister gehaald en op dezelfde manier gescheiden en behandeld als regulier plastic. Als het blijkbaar niet recyclebaar is, betekent dat inderdaad dat het dan de verbrandingsoven in gaat.”

Wat zou de Groningse consument het beste kunnen doen, nu biologisch afbreekbaar plastic dus nog niet goed gescheiden en verwerkt kan worden? “Het is een lastig verhaal, omdat verpakkingsmateriaal niet altijd te vermijden is. Als je de mogelijkheid hebt om het goed te scheiden, dan is dat heel fijn. Maar als dat niet kan, dan heb je helaas ook gewoon geen optie.”

In 2020 komt een nieuw afvalbeleid voor de drie samengevoegde gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Mutsaers: “Wij gaan kijken of we ook in de binnenstad meer mogelijkheden hebben om meer gft-afval te gaan scheiden. Dat zou ook betekenen dat dit probleem daarmee kleiner kan worden, als mensen de mogelijkheid gaan krijgen om dat in de gft-bak te gooien.”

1 thought on “Groningen weet zich geen raad met biologisch afbreekbaar plastic”

  1. Heel lastig onderwerp. Goedbedoelende ‘scheiders’ worden behoorlijk ontmoedigd omdat ‘je het nooit goed doet’. Meer regie aan de voorkant zou beter zijn; fundamentele keuze voor- of nascheiding en helemaal geen plastic omdat we daarmee alleen maar ons eigen probleem vergroter.

    Mooie schets van een door gebrek aan regie gecreëerd probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.