Journalist.io

Platform for master students Journalism at the RUG

Journalistio.nl is the publication platform for MA students in Journalism at the University of Groningen

This site contains journalistic productions by students. Although the students are supervised by professional teachers with extensive experience in journalism, there is a chance that mistakes or carelessness may occur. You may also be of the opinion that your intellectual property rights or those of third parties are being violated.

Students and supervisors will do everything in their power to prevent such errors or negligence, but if you believe that this has not been successful enough, please contact us by e-mail at journalistio@rug.nl. We will then investigate your complaint as soon as possible and, if it turns out to be justified, try to eliminate the cause of your complaint.

——-

Platform voor masterstudenten Journalistiek aan de RUG

Journalistio.nl is het publicatieplatform voor MA-studenten Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op deze site staan journalistieke producties van studenten. Ze zijn gerangschikt in themadossiers. Hoewel de studenten worden begeleid door professionele docenten met ruime ervaring in de journalistiek, is de kans aanwezig dat er fouten of onzorgvuldigheden ontstaan. Ook kan het zijn dat u meent dat intellectuele eigendomsrechten van u of van derde partijen worden geschonden.

Studenten en begeleiders doen er alles aan om dit soort fouten of slordigheden te voorkomen, maar indien u van mening bent dat dat onvoldoende gelukt is, dan verzoeken wij u via e-mail contact op te nemen met journalistiekio@rug.nl. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk onderzoeken en, indien deze terecht blijkt, de oorzaak van uw klacht proberen weg te nemen.